Populære selskapsdyr

Selskapsdyr er noe som beskriver et dyr som holdes av mennesker for fornøyelsens skyld, og ikke for å produsere mat, utnytte arbeidskraft eller lignende. Kjæledyr har eksistert nesten like lenge som mennesker og dyr har hatt omgang med hverandre. De mest vanlig og populære kjæledyrene har vært hunder og katter, men etter hvert som reising mellom alle verdensdelene ble mer vanlig, så har mer eksotiske dyr blitt mer og mer vanlig det også.Små og store papegøyer og andre småfugler av diverse raser har også blitt vanlige selskapsdyr i mange hjem. I Skandinavia og mange andre steder i verden har hest først og fremst vært et nyttedyr men har etter hvert også blitt sett på som et kjæledyr.Grunnet utviklingen i samfunnet og hvordan det har blitt mer fokus på fritiden så har flere andre arter også blitt kategorisert under ordet selskapsdyr, eller kjæledyr. Blant de store dyrene er det som nevnt hest, men også reinsdyr. Av de mindre dyrene har marsvin, hamster, chinchilla, kanin, ilder, tamrotte, mus og degus også blitt vanlige selskapsdyr å ha.Selskapsdyr blir ofte kategorisert som domestiserte dyr, noe som betyr dyr som er tilpasset menneskets miljø. Selv om dette er det mest vanlige, så finnes det også mange selskapsdyr som ikke er det, som for eksempel insekter, edderkopper, krypdyr, amfibier og mange forskjellige fiskearter. Det har også ved senere tid blitt mer og mer vanlig å kategorisere både geit og gris som selskapsdyr istedenfor nyttedyr. Det sies at det å ha selskapsdyr kan gi mange positive innvirkninger på mennesket.